از سیلی مادر به غم و سوز و نواییم

گریان به شه تشنه لب کرب و بلاییم

با من تو مگو آمده عید و گه نوروز

تا آمدن مهدی زهرا به عزاییم

اللهم عجل لولیک الفرج