امروز روزیه که مردم ایران ثابت کردن که پای ولایت و مسلم زمانشون جونشونو میدن...چقدر از اون ۹۸ درصد رو تونستیم نگه داریم؟تو راه ولایت چند تا سیلی خوردیم؟! تا حالا چند بار تو دانشگاهو جاهای دیگه به خاطر باورمون مارو به تمسخر گرفتن؟! به والله که ما با همین سیلی ها جون می گیریم...

اما من که تنها نیستم میرم یه گوشه تو هیئت به صاحبم دردودل می کنم بهش میگم آقاجانم ضعیفم اما با همین که هستم  همین جون ناقابلم باهمین جسمی که عامل خییییییییلی از گناهاس سینه سپر کردم میشه منم صورتمو بدم؟ پهلومو بدم؟

بی هوا خوردن سخته.........

یا مهدی مددی.....