بی شک سری ست بین ظهور حضرت حجــــت(عج) . حضرت ابوالفــــضل(ع)

اینکه امام زمان می فرمایند که هرجا روضه عمویم عباس باشد من هم هستم بی دلیل نیستـــــــ.

باید شخصیت حضرت عباس(ع)را مورد تحلیل قرار داد تا متوجه این موارد شد.عباس(ع) در کربلا یک شخصیت مودب استـــــ به طوری که این حضرت به خدای ادب مشهور است.ایشان در کنار برادرشان امام حسیـــــن (ع) گوش به فرمان بودند. یک جهادگر با ایمان و از همه مهم تر اینکه فقیه. فقیه بود اما گوش به فرمان امام زمانش.

نکته مهم تر اینکه باید هرچه داریم برای امام زمانمان بدهیم.

حضرت عباس(ع) به برادرانش قبل روز عاشورا فرمودند: مبادا فکر کنید که حسین برادر ماست ، ما فرزند ام البنین(س) هستیم و او فرزند زهرا(س).

اصلا رمز ظهور امام زمان ما عباس است، تا ابوالفضلی نشده باشیم از ظهور خبری نیست.

 تا جانمان را در کف دستانمان نگذاشته باشیم،تا فرزند زهرا(س) نشده باشیم و خلاصه تا عباسی نشده باشیم. باید به مسلم زمان لبیک گفت تا عاشورایی دیگر رخ ندهد.

منتظر بودن به معنای نشستن نیست باید عباس شد. وقتی که انتظار افضل الاعمال است یعنی باید زمینه ی ظهور را فراهم کنیم.بدانیم که مهدی(ع)آمدنی نیست،آوردنی ست.خدا را شکر که به برکت امام و انقلاب ما ابتر نماندیم و در حد خودمان توانسته ایم قسمتی از زمینه ی ظهور را ایجاد کنیم.حالا نوبت ماست که راه شهدا را ادامه دهیم. دیروز اگر خون دادند برای انقلاب، امروز زمان خون دل خوردن استـــــــــــــــــــــ.

بـــــــــــسم الله........